Лек спад в дела на повтарящите ученици

Данните на НСИ за учебната 2016/2017 г. показват, че делът на повтарящите ученици в I-VIII клас (т. нар. "второгодници") спада от 2,78% на 2,74%. Въпреки че това е втора поредна година на подобрение, нивата остават сравнително високи - през 2011/2012 и 2012/2013 г. те са под 2,5%.

Притеснителни остават и данните за относителния дял на отпадналите от образование. През изминалата 2015/2016 г. те достигат 3,04%, което е трета поредна година на ръст. Данните за отпадналите през настоящата 2016/2017 учебна година ще бъдат достъпни едва след нейния завършек.

Число на фокус
2,74%

Делът на повтарящите ученици в I-VIII клас (т. нар. "второгодници") през учебната 2016/2017 г.

Източници