България изостава в прогнозите за растеж на БВП през 2017 г.

На 11 май Европейската комисия публикува своя пролетен макроикономически обзор с прогнози за растежа в страните от ЕС. Очаква се България да изгуби позиции в класацията на най-бързо растящите икономики, като през 2017 г. страната ще се нареди на 10-то място, в сравнение със завидното 5-то място през 2016 г. Икономическият растеж на страната ни се очаква да се забави до 2,9% през 2017 г. от 3.4% през 2016 г., като през 2018 г. се очаква допълнително леко забавяне до 2.8%.

Забавяне на икономическия растеж се очаква при много страни членки, особено тези от клуба на развиващите се икономики, докато при по-развитите западни страни, където растежът е и доста по-нисък в повечето случаи, се очаква ускорение за периода 2016-2018. Въпреки това растежът на България през 2016-2018 година се очаква да е доста по-висок от средния за ЕС и за еврозоната, но със сигурност има какво да се желае предвид нуждата от догонване на „богатите“.