Ръст на заетостта в началото на 2017 г.

През първите три месеца на 2017 г. броят на заетите лица на възраст 15-64 години се е увеличил с 52 хиляди души спрямо същия период на 2016 г. Това означава ръст от 2 процентни пункта в заетостта на населението в тази възрастова група - най-сериозното подобрение от края на 2015 г. насам.

Положителните данни са донякъде изненадващи предвид спада на заетостта във втората половина на 2016 г., но по-добрият от очаквания икономически ръст явно е оказал положително влияние върху пазара на труда.

Самата заетост (черната линия на графиката) достига 64,3%, като е напълно възможно през летните месеци да надхвърли досегашния рекорд от 65% през третото тримесечие на 2008 г. Обикновенно именно второто и третото тримесечие на годината са най-силни за родния пазар на труда, заради ефекта на сезонната заетост.

Източници