Пети пореден месец инфлация

Последните данни на НСИ показват, че индексът на потребителските цени през април 2017 г. се покачва с 2,6% спрямо април 2016 г.

Това е пети пореден месец на увеличение на цените на годишна база, като основните причини за него са по-високите цени на транспорта (8,3%), храните и безалкохолните напитки (5,1%), както и комуналните услуги (3,0%).

Така след близо година и половина отсъствие инфлацията се завръща в българската икономика, като през март и април е дори по-висока от средната за ЕС - съответно 1,9 и 2,6% за България спрямо 1,6 и 2,0% средно за страните членки.


Източници