Рекордна заетост в област Пловдив

През първото тримесечие на 2017 г. броят на заетите в област Пловдив достига 301 хиляди души, а заетостта при населението на възраст над 15 години достига рекордните 52,5%. В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. броят на работещите в областта се увеличава с 21,3 хиляди души. Макар да остава значително по-ниска от този в столицата (60,5%), заетостта в Пловдив вече е втората най-висока в страната.

Развитието на пазара на труда в област Пловдив през последните години се свързва най-вече със сериозната инвестиционна активност в "Тракия икономическа зона". Тя привлича работници от цялата област, което води и до сравнително ниски нива на безработица дори в някои от по-малките общини, както ясно се вижда в картите, които можете да видите в материала "Безработицата по общини (2011-2016)".Реклама
Число на фокус
52,5%

През първото тримесечие на 2017 г. броят на заетите в област Пловдив достига 301 хиляди души, а заетостта на населението на възраст над 15 години - рекордните за областта 52,5%.

Източници