Ще падне ли последният неинвестиционен рейтинг на България?

Новата оценка на S&P за платежоспособността на страната ни се очаква този петък

След като на 26 май 2017 г. една от водещите рейтингови агенции (Moody's) потвърди кредитния рейтинг на страната ни (Baa2 със стабилна перспектива), погледите се насочват към оценката на S&P. Тя е единствената от големите рейтингови агенции, която към днешна дата отрежда на страната ни „неинвестиционен“ рейтинг. Това, в общи линии, означава, че агенцията смята инвестициите в български държавни ценни книжа за несигурни/спекулативни.

S&P е агенцията, която през последните години най-често променя оценката си за платежоспособността на нашата държава, а на графиката е визуализиран дългосрочният кредитен рейтинг на страната ни според тяхната методология.

  • Вижда се, че в периода 1998-2006 г. кредитният рейтинг на страната ни непрекъснато се повишава, като от юни 2004 г. влиза в графата „инвестиционен“ (с оценка BBB+).
  • В периода от Октомври 2008 г. до декември 2013 г. (включващ най-тежките години от кризата), България успява да запази своя положителен рейтинг, въпреки спадът до BBB и отрицателната перспектива при последната оценка.
  • След началото на политическата криза у нас и случилото се с КТБ, рейтингът ни е намален на два пъти, достигайки неинвестиционния BB+ през декември 2014 г., където остава и до днес, маркирайки 11-годишно дъно на инвестиционния рейтинг на страната ни според S&P.

В последната оценка на S&P като основни пречки пред повишаването на кредитния рейтинг на страната се посочват неща като спрялата съдебна реформа, слабите институции, несигурната инвестиционна среда, политическата нестабилност и някои рискове за бюджета, които произтичат от състоянието на държавни компании като НЕК.

Предвид факта че през последните шест месеца не сме били свидетели на особен напредък по който и да е от споменатите въпроси, очакванията ни са оценката на S&P за дългосрочната платежоспособност на България да остане непроменена.