Странни данни за доходите в София (област)

Два дни след публикуването на този материал, НСИ ревизира данните. Грешката е била само 2016 г., което прави първоначалното ни предположение (за натрупване на грешки в предишни периоди) невярно. 

Данните на НСИ показват ръст от 65% в средногодишния брутен общ доход на лице от домакинството в София (област). Докато през 2015 г. той е 3794 лв., през 2016 г. показателят достига рекордните 6241 лв. Вариантите тук са два:

  1. Данните за 2016 г. са грешни;
  2. Данните за предходните години са грешни.

Въпреки че е възможно да става дума за техническа грешка (Вариант 1), по-вероятно е националната статистика да е подценявала размера на доходите в София (област) в предишни периоди (Вариант 2). При сравнение на структурата на доходите между 2015 и 2016 г. се вижда, че почти цялата разлика идва от доходите на домакинствата от работна заплата. Те "нарастват" от 1841 лв. до 3979 лв. на лице (годишно) само в рамките на 12 месеца.

Интересното е, че заплатите в София (област) отдавна са чувствително по-високи от средните за страната, тъй като голяма част от заетите работят в столицата (виж тук). Въпреки това от години София (област) трайно изоставаше по отношение на доходите на домакинствата - труден за обяснение до този момент феномен. 

Разбира се обяснението трябва да дойде от НСИ, но предвид високите по принцип заплати и странно ниските до този момент доходи в областта, ние бихме заложили на варианта при който данните за предходните години са били грешни. 

Източници