По-малко двойки, но рекордно ниски оценки на матурите по БЕЛ

Въпреки че Министерството на образованието и науката (МОН) отчита по-висок брой отличници на провелите се съвсем скоро държавни зрелостни изпити по български език и литература, средният резултат намалява за трета поредна година. През 2017 г. той е Добър 4,13 и е най-ниският от връщането на матурите през 2008 г. насам. Делът на неуспешно положилите изпита зрелостници намалява минимално, но остава близо 8%, като по-висока стойност е регистрирана единствено през 2016 г. (8,73%).

Сравнението на резултатите между отделни периоди далеч не е безспорен показател за качеството на образователната система. Трябва да се отчете затегнатият през последните години контрол при провеждането на изпитите, който доведе до спад на средните оценки в много райони на страната. В същото време данните не подсказват наличието на някаква ясна позитивна тенденция, което говори ако не за влошаване, то поне за стагнация на качеството на образованието.Число на фокус
Добър 4,13
Средната оценка на задължителните матури по български език и литература през 2017 г. Това е и най-ниският среден резултат от връщането на матурите през 2008 г. насам.
Източници