Рискът за бедност сред работещите българи, турци и роми зависи от образованието

Новите данни на НСИ за условията на живот и социалното включване отново включват разбивки на бедните по етническо самоопределение. Терминът "работещи бедни" е често критикуван като подвеждащ, тъй като в много случай това дали един работещ е в риск от бедност зависи повече от броя на членовете на домакинството му, отколкото от неговата заплата. С това наум, статистиката е недвусмислена: колкото по-ниско е образованието, толкова по-висок е рискът от бедност.

При лицата с начално или по-ниско образование етническият произход на практика почти няма значение - бедни са 65,4% от работещите българи, 54,6% от турците и 78,5% от ромите. Спад до средните за страната нива на бедност се наблюдава чак при лицата със средно образование, като тук рискова група са най-вече работещите роми (35,7%), най-вероятно именно заради традиционно по-големия размер на домакинствата.

Източници