Трафик на българските летища (2006-2016)

Пловдив и Горна Оряховица са единствените летища, при които не се наблюдава значителен ръст на пътниците през последното десетилетие

С навлизането на нови авиокомпании на българския пазар, полетите от и към България нарастват през последните години. Колко точно и как, се вижда на страницата на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Подбраните от нас данни включват периода от 2006 до 2016 г. и обхващат най-големите летища в страната за пътнически полети – тези в София, Пловдив, Варна, Бургас и Горна Оряховица. Информацията включва всички пътници от комерсиалните авиолинии, всички международни полети (предвидени и непредвидени), вътрешните полети, както и бизнес пътуванията.

Брой пътници 2006-2016

Това, което се забелязва още на пръв поглед е, че броят на пътниците нараства значително от 2006 г. до сега. Излетелите от българска земя през 2006 г. възлизат на 2 816 265 души,  а пристигналите са 2 803 138. През 2016 г броят им почти се удвоява - 4 814 772 излетели и 4 764 842 пристигнали.

Важно е да се отбележи лекият спад в периода 2009-2010 г., най-вероятно следствие от икономическата криза, както и различният характер на полетите, които отделните летища обслужват. Пловдив и Горна Оряховица приемат предимно чартърни полети със силна сезонна зависимост като последното няма насрочени полети към момента на написване на статията. Те са и единствените, при които не се наблюдава значителен ръст за изследвания период.

Друго интересно е, че в по-голямата част от случаите заминаващите са повече от пристигащите. Това е валидно за софийското летище през целия наблюдаван период, както и за летище Варна, с изключение на 2015 г. Летище Бургас и летище Горна Оряховица показват по-колебливи резултати по това отношение, като броят на пристигащите често е по-голям от броя на заминаващите пътници.

На ниво летища, най-драстичен ръст се забелязва при софийското летище както и бургаското в Сарафово. През 2006 г. в Бургас са излетели или кацнали общо 1,8 млн. пасажери, а десет години по-късно броят им нараства почти до 2,9 млн. души, или с 59%. В София ръстът е още по-значителен – 126%.  

Летището в Пловдив е единственото, при което тенденцията е обратна, като през 2016 г. спрямо 2006 г. броят на пасажерите е намалял със 17%. Броят на пътниците, ползвали неговите услуги е и най-нестабилен във времето и пик се наблюдава през 2007 г.

Най-голям ръст летище Варна бележи между 2015 и 2016 г. Това е и третото по брой пасажери летище след София и Бургас. През 2016 г. броят на пътниците достига най-високата си точка – общо 1,7 млн. души. Данните за 2011 и 2012 г. трябва да се разглеждат с внимание, тъй като летището е в ремонт от декември 2011 г. до февруари 2012 г. и през този период то не функционира.

Пътници по месеци за 2016

Не е изненадващо, че най-голям брой пътници се наблюдава в летния сезон. Най-слаби в това отношение са февруари и декември, а най-силни – юли и август. Пикът през летните месеци е различен за пристигащите и заминаващите: докато за първите най-много пасажери са отчетени юли, за вторите най-натоварен е август.

Летище София е единственото, чийто обем пътници е устойчив във времето. Най-много заминаващи през 2016 г. са отчетени през септември – 271 785, а най-много пристигащи през декември – 255 286.

Бургаското и варненското летище имат най-силно изразен сезон характер, като за ноември 2016 г. в Сарафово няма отчетени пътници. През летните сезони, то регистрира по-висока натовареност, отколкото летище Варна.

Летище Пловдив е единственото, на което засилен трафик се наблюдава през януари и февруари месец. Възможна причина за това е лесният достъп от летището до някои от зимните курорти. Най-слабият месец е ноември, като разликата между най-силния и най-слабия месец е 38%.

Въпреки че има най-нисък брой регистрирани пасажери, летище Горна Оряховица също предоставя динамична информация по месеци. За януари и февруари 2016 г. летището е използвано за пътнически цели от едва 6 човека, а през май – от 37.

Сподели статията