Нивата на инвестициите в еврозоната остават под предкризисните си равнища

Според последните данни на Евростат нивата на инвестиции и брутна оперативна печалба на нефинансовите предприятия в еврозоната остават далеч под пиковите си стойности преди началото на Голямата рецесия.

Данните показват, че брутните инвестиции като дял от брутната добавена стойност (БДС) са 22,2% през първото тримесечие на 2017 година в сравнение с пика от 24,4% достигнат в края на 2007 г. Инвестициите се движат ръка за ръка с доходността на предприятията като делът на брутния оперативен излишък от БДС е 40,3% през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение с пика от 42,8% през 2017 г.

Казано с други думи, нефинансовите предприятия в еврозоната са относително по-малко доходоносни и инвестират относително по-малко средства. Причините и следствията за тези процеси са много, но трябва да вземе и предвид наличието на много изкуствено надути балони преди началото на кризата, което означава, че едва ли скоро ще бъдат стигнати нивата от 2007 г.

Източници