Номинални и реални заплати - ефектът от завръщането на инфлацията

През второто тримесечие на 2017 г. средната брутна работна заплата достигна 1040 лв., което е ръст от 9,9% на годишна база. Ако махнем обаче ефекта на инфлацията, ръстът е 7,5%, което означава, че за второ поредно тримесечие номиналните заплати нарастват по-бързо от реалните такива.

Така завръщането на инфлацията изглежда слага край на близо тригодишен период, в който реалните заплати нарастваха малко по-бързо от номиналните. Причината за този феномен беше, че в по-голямата част от периода между втората половина на 2013 г. и края на 2016 г. цените в икономиката се понижаваха или оставата непроменени, докато от началото на тази година те отново тръгнаха нагоре.

Разликата между темпа на нарастване на номиналната и реалната заплата обаче е все още минимална. Ако погледнем годините преди кризата се виждат не само много по-големи разлики, но и цялостно много по-бавен ръст на реалната работна заплата в периода преди 2007 г.

Реклама
Източници