Автомобилопроизводството: повече наети и по-висок износ, но в сянката на Сърбия и Румъния

Наетите в сектора достигат рекордните 22,6 хил. души, а износът - 1,38 млрд. лв.

Производството на превозни средства и части за тях продължава да повишава значението си за българската икономика. Както продукцията, така и износът на страната ни в този сектор стават все по-мащабни и високотехнологични, но темпът, с който това се случва, изглежда бавен на фона на съседните Сърбия и Румъния. Като основен проблем се очертава неспособността на България да привлече мащабен инвеститор, който с присъствието си да създаде предпоставки за по-бърз растеж на сектора като цяло – именно по модела, по който това стана в нашите съседки (FIAT в Сърбия; Renault и Ford в Румъния).

Трябва да уточним, че с изключение на тръгналата към фалит Литекс Моторс и спечелилият търга за доставки на джипове за МВР нейн приемник Българска автомобилна индустрия ЕАД, в страната няма компании, които да сглабят цели коли. Инвестиционен интерес към производството на авточасти обаче не липсва, за което свидетелства откритият наскоро край Пазарджик завод на немската Kostal. Ето как изглеждат последните данни за развитието на сектора.

Броят на наетите в икономическа дейност „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета” продължава да нараства. В периода 2000-2016 г. той се увеличава 6 пъти, като през третото тримесечие на 2015 г. за пръв път надхвърля 20 000 души. В страната има и още около 5 хил. души заети в производството на други превозни средства (като велосипеди), както и около 30 хиляди души, занимаващи се с производство на оборудване, част от което е именно за нуждите на автомобилната индустрия.

За периода 2000-2016 г. стойността на изнесената продукция се увеличава от 45 млн. лв. на 1,38 млрд. лв., като през 2016 г. за пръв път достига 3% от общия износ на страната. Стойността на износа се увеличава във всяка една година от периода с изключение на 2012 г.

Нараства и износът на различни видове части и принадлежности, както и велосипеди, като при последните страната ни се нарежда сред водещите европейски производители и износители.

Въпреки продължаващото покачване на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в българското автомобилопроизводство, те остават далеч по-ниски от тези в съседните ни Румъния и Сърбия. Стартиралите през 2016 г. дейността си предприятия все още не са отчетени от официалната статистика и най-вероятно ще доведат до значителен ръст на общите инвестиции в сектора, но дори тогава страната ни ще остане далеч зад съседите си.

ПЧИ в румънското автомобилопроизводството достигат близо 4 млрд. евро през 2015 г., което се равнява на 5,9% от общине инвестиции в страната. Само за 2015 г. те са нараснали с двойния размер на общо привлечените в България ПЧИ в сектора. Инвестициите в сръбското автомобилопроизводство са около 1,7 млрд. евро, което възлиза на 6,3% от общите ПЧИ в страната.