Жилищата в България поскъпват по-бързо от средното за ЕС

Последните данни на Евростат показват, че за девето поредно тримесечие цените на жилищата в България се повишават по-бързо на годишна база от средното за ЕС и еврозоната. По-висок ръст от този у нас (8,6%) се наблюдава само в 4 европейски страни - Чехия (13,3%), Ирландия (10,6%), Литва (10,2%) и Латвия (9,6%), а сходен - в Швеция, Словения и Португалия. 

Дългосрочната динамика на индекса на цените на жилищата показва, че цените в България са чувствително по-податливи на резки промени от средните за ЕС стойности. Това се вижда както при периодите на растеж (преди кризата и през последните две години), така и при периоди на спад (особено 20-те поредни тримесечия между 2009 и 2014 г.). 

Тенденцията към поскъпване на жилищата у нас изглежда стабилна, но поне на този етап не се забелязват признаци за скорошни ценови скокове като тези в периода 2006-2008 г.

Източници