10 поредни месеца инфлация

Последните данни на НСИ показват, че индексът на потребителските цени през септември 2017 г. се покачва с 2,1% спрямо септември 2016 г.

Това е десети пореден месец на увеличение на цените на годишна база, като основните причини за него са по-високите цени на храните и безалкохолните напитки (3,9%), както и комуналните услуги (4,0%) и транспорта (2,3%). По-ниски от миналогодишните са цените в потребителски групи като съобщения (-1,4%), облекла и обувки (-2,2%) и развлечения и култура (-4,6%).

Така след два месеца на относително малък ръст (юли и август), инфлацията у нас отново е по-висока от средната за ЕС и еврозоната. Още по темата може да откриете в материала "Номинални и реални заплати - ефектът от завръщането на инфлацията".

Използвани термини:
Сравнение на годишна база
Изследване на динамиката на редове от данни, при което даден период (например второ тримесечие на 2015 г.) се сравнява не с предходния такъв (първо тримесечие на 2015 г.), а със същия период на предходната година (второ тримесечие на 2014 г.).
виж повече
Инфлация по индекс на потребителски цени
Когато индексът на потребителските цени е положителен, говорим за инфлация (покачване на цените), а когато е отрицателен - за дефлация (спад на цените). Индексът на потребителските цени (ИПЦ) е метод за измерване на изменението на цените на определена пазарна кошница от продукти, купувани от крайните потребители.
виж повече