България е с най-висок ръст нa туристическите нощувки в Европа през 2016 г.

Чуждестранните туристи са основен двигател на този процес, но ръст има и при нощувките от българи

През 2016 г. в почти всички страни от ЕС се наблюдава ръст на броя туристически нощувки, но България заема първо място по този показател с 18%, следвана от Словакия (14%) и Полша (11%). Единствените изключения от общия ръст са Франция, Белгия и Великобритания, където е отчетен спад спрямо 2015 г.

Над две трети от отчетения 18% ръст в общия брой туристически нощувки у нас се дължат на чуждестранни туристи. През 2016 г. регистрираните нощувки само от чуждестранни туристи са нараснали с 21% спрямо предходната година, при средно 3,6% за ЕС. Засилва се и ръстът на броя нощувки от български туристи, които през 2016 г. са се увеличили с 12% - два пъти по-бързо от увеличението през 2015 г. Общият брой нощувки от страна на местни и чуждестранни туристи през 2016 г. за пръв път надхвърля границата от 25 млн. Едно от обясненията зад тази положителна динамика е разширяването на дестинациите обслужвани от лоу-кост компании, което доведе и до редица рекорди за българските летища.

Макар чуждестранните туристи да са 43% от общия брой туристи в България, те допринасят за 64% от реализираните нощувки. Средният брой нощувки прекарани от чуждестранен турист през 2016 г е 4,7, което е близо двойно повече от 2,4-те нощувки от един български турист. Българите обаче продължават да са над 50% от всички туристи в страната, следвани от туристи от Германия (7%), Румъния (6%) и Русия (4%).