Нови критерии за получаване на детски надбавки

Проектобюджетът за 2018 г. предвижда важна промяна в реда на отпускане на месечните помощи за отглеждане на деца (т.нар. "детски надбавки").

До тази година право на такава помощ имаха само семейства, чиито брутен месечен доход на лице не надхвърляше 400 лв. От 2018 г. се въвежда нов таван от 500 лв., като семействата с доход между 400 и 500 лв. ще получават 80% от помощта, а семействата с доход до 400 лв. ще продължат да получават цялата помощ.

Освен това се покачва и размерът на самите детски надбавки - с 3 лв. месечно за семейства с едно дете и с 5 лв. месечно за 2 или повече деца.