Рекорд при покупките на телевизори, бойлери и хладилници

Хвърляме поглед към интересен, но рядко обсъждан индикатор за благосъстоянието на домакинствата - покупките на стоки за дълготрайна употреба. Данните на НСИ ни дават възможност да проследим тенденциите от 2004 г. насам за различни видове конкретни стоки, като хладилници, перални, прахосмукачки, бойлери и телевизори.

Общата тенденция потвърждава обсъжданото вече повишаване на благосъстоянието на средностатистическото домакинство.

Абсолютен рекорд през 2016 г. отбелязват покупките на телевизори (5,4 телевизора на всеки 100 домакинства), бойлери (4,5/100) и хладилници (2,8/100), а през 2015 г. това става и при пералните (2,4 перални на всеки 100 домакинства). По-колеблива е тенденцията единствено по отношение на прахосмукачките, но и там траекторията е по-скоро положителна след 2012 г.

Сподели статията