Нов рекорд за заетостта на населението

Добрите новини за пазара на труда продължават и през третото тримесемчие на 2017 г. Заетостта на населението на 15-64 години достигна нов рекорд (68,5%), а безработицата се понижи до 5,8% - най-ниското ниво от 2008 г. насам. Рекордно ниската безработица е именно през 2008 г., когато нейното ниво е едва 5,1%, но няма да е изненадващо ако и този рекорд падне в следващите няколко тримесечия.

Прави впечатление, че подобрението този път включва и младежите на 15-24 години, които известно време изоставаха от общата позитивна тенденция. Освен цялостното подобрение на икономическата ситуация в страната, обяснение зад разкото подобрение на данните за третото тримесечие може да се търси и в сравнително силния туристически сезон.

Разбира се, тук говорим за рекордна заетост, а не рекорден брой работни места. Заетите през третото тримесечие 3,225 млн. души все още са с около 200 хил. по-малко от абсолютния връх през лятото на 2008 г., т.е. част от "рекорда" се дължи на спада на броя на населението.

Източници