Годишната инфлация стигна 2,5% през октомври

Последните данни на НСИ показват, че индексът на потребителските цени през октомври 2017 г. се покачва с 2,5% спрямо септември 2016 г.

Това е единадесети пореден месец на увеличение на цените на годишна база, като основните причини за него са по-високите цени на храните и безалкохолните напитки (4,2%), както и комуналните услуги (4,7%) и транспорта (1,9%).

По-ниски от миналогодишните са цените само в три потребителски групи - съобщения (-1,9%), облекла и обувки (-0,3%) и развлечения и култура (-0,5%).

Покачващата се инфлация оказва негативен ефект върху реалния ръст на заплатите, но той остава значително по-висок от промяната в ценовото равнище. Още по темата може да откриете в материала "Номинални и реални заплати - ефектът от завръщането на инфлацията".

Източници