Инфлацията през ноември и декември е най-високата от 2013 г. насам

Последните данни на НСИ показват, че индексът на потребителските цени през декември 2017 г. се покачва с 2,8% спрямо декември 2016 г. Това е вторият най-висок ръст на годишна база от 2013 г. насам (след увеличението с 3% през ноември 2017 г.) . Въпреки това нарастването на цените остава значително по-ниско от наблюдаваното в годините преди кризата и дори от годините непосредствено след нея.

Декември е тринадесети пореден месец на увеличение на цените на годишна база, като основните причини за него са по-високите цени на комуналните услуги (5,4%), храните и безалкохолните напитки (3,8%), както и транспорта (3,3%).

По-ниски от миналогодишните са цените само в две потребителски групи - съобщения (-0,7%), облекла и обувки (-0,5%).

Покачващата се инфлация оказва негативен ефект върху реалния ръст на заплатите, но той остава значително по-висок от промяната в ценовото равнище

Използвани термини:
Сравнение на годишна база
Изследване на динамиката на редове от данни, при което даден период (например второ тримесечие на 2015 г.) се сравнява не с предходния такъв (първо тримесечие на 2015 г.), а със същия период на предходната година (второ тримесечие на 2014 г.).
виж повече
Инфлация по индекс на потребителски цени
Когато индексът на потребителските цени е положителен, говорим за инфлация (покачване на цените), а когато е отрицателен - за дефлация (спад на цените). Индексът на потребителските цени (ИПЦ) е метод за измерване на изменението на цените на определена пазарна кошница от продукти, купувани от крайните потребители.
виж повече