Инфлацията през ноември и декември е най-високата от 2013 г. насам

Последните данни на НСИ показват, че индексът на потребителските цени през декември 2017 г. се покачва с 2,8% спрямо декември 2016 г. Това е вторият най-висок ръст на годишна база от 2013 г. насам (след увеличението с 3% през ноември 2017 г.) . Въпреки това нарастването на цените остава значително по-ниско от наблюдаваното в годините преди кризата и дори от годините непосредствено след нея.

Декември е тринадесети пореден месец на увеличение на цените на годишна база, като основните причини за него са по-високите цени на комуналните услуги (5,4%), храните и безалкохолните напитки (3,8%), както и транспорта (3,3%).

По-ниски от миналогодишните са цените само в две потребителски групи - съобщения (-0,7%), облекла и обувки (-0,5%).

Покачващата се инфлация оказва негативен ефект върху реалния ръст на заплатите, но той остава значително по-висок от промяната в ценовото равнище

Източници