Икономиката на България, Румъния и ЕС след 2008 г.

С оглед на зачестилите сравнения между представянето и на българската и румънската икономика и в очакване на данните за последното тримесечие на 2017 г., подготвихме кратко сравнение за периода от 2008 г. насам. В червено на графиката са обособени периодите, в които румънската икономика се представя по-добре от българската на годишна база, а в синьо – тези, в които показателите за развитие на българската икономика са по-добри. Вижда се, че:

  • I тримесечие 2008 г. – IV тримесечие 2008 г. - В периода преди кризата ръстът на БВП и в България, и в Румъния е чувствително по-висок от този в ЕС.
  • I тримесечие 2009 – III тримесечие 2011 г. - Негативният ефект на кризата и върху двете икономики е по-значителен от средното за ЕС, но в България се наблюдава по-умерен спад, както и по-бързо възстановяване.
  • IV тримесечие 2011 г. – III тримесечие 2012 г. - Следва период от около година и половина, в който и Румъния, и България стагнират в унисон с общата европейска икономика – т.е. ръстът е близък до нулата.
  • IV тримесечие 2012 г. – III тримесечие 2014 г. – Периода на чувствително по-бърз растеж на румънската икономика. Ръстът в България варира около средния за ЕС.
  • IV тримесечие 2014 – I тримесечие 2016 г. – Българската и румънската икономика нарастват в унисон, като и в двете страни ръстът е по-висок от средния за ЕС.
  • След I тримесечие на 2016 г. – Българската икономика нараства по-бързо от средното за ЕС, но растежът в Румъния е още по-висок. 
Източници