Икономиката на България, Румъния и ЕС след 2008 г.

С оглед на зачестилите сравнения между представянето и на българската и румънската икономика и в очакване на данните за последното тримесечие на 2017 г., подготвихме кратко сравнение за периода от 2008 г. насам. В червено на графиката са обособени периодите, в които румънската икономика се представя по-добре от българската на годишна база, а в синьо – тези, в които показателите за развитие на българската икономика са по-добри. Вижда се, че:

  • I тримесечие 2008 г. – IV тримесечие 2008 г. - В периода преди кризата ръстът на БВП и в България, и в Румъния е чувствително по-висок от този в ЕС.
  • I тримесечие 2009 – III тримесечие 2011 г. - Негативният ефект на кризата и върху двете икономики е по-значителен от средното за ЕС, но в България се наблюдава по-умерен спад, както и по-бързо възстановяване.
  • IV тримесечие 2011 г. – III тримесечие 2012 г. - Следва период от около година и половина, в който и Румъния, и България стагнират в унисон с общата европейска икономика – т.е. ръстът е близък до нулата.
  • IV тримесечие 2012 г. – III тримесечие 2014 г. – Периода на чувствително по-бърз растеж на румънската икономика. Ръстът в България варира около средния за ЕС.
  • IV тримесечие 2014 – I тримесечие 2016 г. – Българската и румънската икономика нарастват в унисон, като и в двете страни ръстът е по-висок от средния за ЕС.
  • След I тримесечие на 2016 г. – Българската икономика нараства по-бързо от средното за ЕС, но растежът в Румъния е още по-висок. 
Използвани термини:
Брутен вътрешен продукт
Брутният вътрешен продукт (БВП) е метод за измерване на количеството стоки и услуги, произведени на дадена територия за определен период от време. БВП на глава от населението е най-често употребяваният индикатор за сравняване на благосъстоянието на различни държави, а изменението му - за подобряването или влошаването на икономиката.
виж повече
Сравнение на годишна база
Изследване на динамиката на редове от данни, при което даден период (например второ тримесечие на 2015 г.) се сравнява не с предходния такъв (първо тримесечие на 2015 г.), а със същия период на предходната година (второ тримесечие на 2014 г.).
виж повече