Какви са таксите за обучение в университетите в България?

Преглед на таксите в две от най-популярните специалности - "Икономика" и "Право"

В разгара на кандидатстудентската кампания ще направим бърз преглед на таксите за някои от университетите в България за академичната 2017/2018 г. Тъй като броят на предлаганите специалности е твърде голям, ще се ограничим до две от най-популярните от тях - икономика и право.

Обикновено подобни сравнения обръщат внимание предимно на таксите за студенти държавна поръчка, които са чувствително по-ниски от тези в частните университети. Целта на тази статия е да сравни не само субсидираните такси, но и тези, които заплащат студенти, без помощта на държавата.

За целта са избрани най-добрите университети за гореспоменатите специалности според Рейтинговата система на висшите училища за 2017 г. като са посочени годишните такси за:

  • субсидирано от държавата обучение
  • таксите, които заплащат студентите от трети за ЕС страни
  • таксите за обучение на английски език
  • таксите за обучение срещу заплащане (без държавна субсидия) 

Използваната информация е от Решение № 240 от 27 април 2017 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2017/2018 година на Министерски съвет, както и от сайтовете на самите университети. Тъй като някои от тях прилагат практиката да променят таксите, в зависимост от годината на обучение, посочените цени са единствено за първата година.


Право

Въпреки че таксите за обучение по държавна поръчка за специалност "Право" изглеждат съпоставими, при платената форма на обучение има значитгелни различия. Първенци по това отношение са Варненския и Бургаски свободен университет с такса за година в размер на 2 600 лв., следвани от СУ и УНСС, където таксата е близо два пъти по-висока от тази в Русенския университет.

Таксите се покачват чувствително, когато става въпрос за студенти от трети страни. В този случай първенец се явява УНСС, където студент от тази група ще трябва да заплати 7 840 лв. за година. Ако кандидат-студент с такъв профил търси най-ниската такса, ще се насочи към Великотърновския университет, където ще заплати 1 960 лв. за година. 

Представянето на таксите за обучение на английски език е малко по-оскъдно, тъй като такава информация липсва за Пловдивския и Бургаския свободен университет. Все пак, тази услуга струва най-малко в НБУ, където студентът ще заплати 2 200 лева за година. По това отношение СУ се конкурира с Варненския свободен за първото място, като годишното обучение на английски ще струва на бъдещите юристи съответно 7 546 лв. (СУ) и 7 644 лв. (ВСУ). Икономика

Студентите държавна поръчка в специалност "Икономика" заплащат почти идентични такси, независимо от университета. Когато става въпрос за платена форма на обучение, различията също не са толкова големи, за разлика от специалност "Право". Там разликата между най-високата и най-ниската такса е 1 500 лв., за специалност икономика тя е 660 лв. Най-висока е таксата в Американския университет (АУ), а най-ниска е тази в Стопанската академия - Свищов.

Таксите за обучение на студенти от трети страни в СУ и УНСС са идентични и са над два пъти по-високи от тези в НБУ и три пъти по-високи от тези във Великотърновския университет. Първенец в тази класация отново е АУ с годишна такса от 19 412 лв., а НБУ заема предпоследно място с годишна такса от 2 646 лв.

Ако изключим Американския университет от класацията за най-високи такси за обучение на английски език (тъй като обучението там по принцип е на английски език), тя бива оглавена от СУ и УНСС. В този случай последните предлагат такса, почти седем пъти по-висока от тази в НБУ. Обучението в двата държавни университета на английски език е 16 пъти по-скъпо от това на студентите държавна поръчка и 6 пъти по-скъпо от платената форма на обучение.