"Издръжката на живота" става все по-достъпна

Един от традиционно най-мрачните показатели за благосъстоянието на българските домакинства показва все по-добри стойности. Става дума за "Издръжката на живота", изчислявана от КНСБ, която показва колко са необходимите средства за водене на "нормален живот" на база даден набор от стоки и услуги.

Сметката за първото тримесечие на 2018 г. показва, че на четиричленно домакинство, състоящо се от двама родители и две деца, са необходими 2 340 лв. на месец. При средна нетна заплата от 856 лв., двама работещи за такава сума родители могат да покрият 1 712 лв. (или 73%) от тази стойност за същия период. 

На графиката е показана промяната на съотношението между необходимите средства за издръжка на живота през годините и стойността на две средни работни заплати. 

Източници