Българите са сред най-големите оптимисти в ЕС относно уменията си

Променящите се изисквания към уменията на работещите и последиците от този процес, са сред водещите теми на европейско ниво през последните няколко години.

На графиката може да видите какъв процент от работещите в страните от ЕС считат, че уменията им може да не бъдат актуални на потребностите на пазара на труда след 5 години. Оптимизмът на българските работници ги нарежда не сред съседните ни страни от Централна и Източна Европа, където нивата са масово над 50%, а в компанията на Дания, Германия, Швеция и Австрия. Наред с други фактори, това отношение на българските работещи към непреходността на собствените им умения, може e една от причините за втория пореден провал на Стратегията за учене през целия живот.

Изследването на Cedefop е най-мащабното до момента проучване на уменията на работната сила, като включва над 48 хиляди работещи в ЕС, между които 1000 българи.   

Число на фокус
30%
от работещите българи считат, че е "много вероятно" или "умерено вероятно" уменията им да не отговарят на изискванията на пазара на труда след 5 години. По-оптимистично настроени са само работниците в Малта, а средната стойност за ЕС е 45%. 
Източници