Сметни си данъците с kolkodavam.bg

Като вземем предвид потреблението, данъчноосигурителната тежест за средностатистическия работещ българин достига 45% от разходите на работодателя му

За поредна година сайтът на ИПИ „Моите данъци” позволява на всеки работещ българин да добие по-добра представа за данъците, които плаща на държавата.

Данъчната тежест върху средностатистическия работещ българин възлиза на 594 лв. месечно, което се равнява на 44,7% от разходите на работодателя му. Тази оценка почива на някои необходими презумпции.

Средностатистическият работещ българин:

  • получава месечна брутна заплата от 1117 лв. (данни на НСИ за третото тримесечие на 2018 г.);
  • спестява 5% от брутния си доход;
  • работи на трудов договор в най-широко разпространената категория труд (трета) и е роден след началото на 1960 г.;
  • притежава жилището, в което живее (няма разходи за ипотечен заем или наем).

При тези условия общите разходи на работодателя възлизат на 1330 лв., а след заплащането на задължителните преки данъци и осигуровки в размер на 463 лв. (социални осигуровки - 278 лв./месец, здравни осигуровки - 89 лв./месец и данък общ доход - 96 лв./месец) работникът получава чиста сума от 867 лв.

Още тук данъчноосигурителната тежест е достигнала 34,8%. Това е процентът от общите разходи на работодателя, който не стига до джоба на работещия. Данъчните задължения обаче не спират дотук, тъй като значителна част от данъчното облагане е косвена и започва едва след получаването на нетната заплата.

В модела на ИПИ средностатистическият българин използва останалите му 867 лв. по следния начин:

  • зарежда по 10 литра бензин на месец (при ориентировъчна средна цена от 2,20 лв./литър за 2018 г.) - общо 22 лв. на месец, от които 7,10 лв. акцизи и 3,67 лв. ДДС;
  • изпива месечно 4 бутилки бира (по 0,5 литра и 1,20 лв. всяка), половин бутилка вино (от 0,75 литра и цена от 8 лв.) и 1/3 бутилка твърд алкохол (от 0,75 литра и цена от 8 лв.) – общо 11,44 лв. месечно, от които 1,39 лв. акцизи и 1,85 лв. ДДС;
  • пуши средно по 5 и половина цигари на ден (при цена от 4,80 лв. кутията) – общо 38,88 лв. на месец, от които 28 лв. акцизи и 6,6 лв. ДДС;
  • спестява 56 лв. (споменатите по-горе 5% от брутния му доход).

След като се приспаднат разходите за този тип стоки (общо 72 лв.) и спестяванията (56 лв.), остават 739 лв., които биват изразходвани за разнообразни стоки и услуги, като се приема, че 70% от разходите му са облагаеми с ДДС (т.е. плаща допълнително ДДС от 86 лв.).

Така месечните разходи за акцизи са 36 лв., тези за ДДС набъбват до 95 лв., а общо платените данъци и осигуровки стават 594 лв. на месец – 44,7% от платените от работодателя му 1330 лв.

Крайната картина изглежда по следния начин:

Разбира се всичко казано дотук не изчерпва напълно данъчната тежест, на която са подложени българските граждани (и в частност - работещите). Например, сайтът „Моите данъци” не включва в изчисленията разходите за покриване на местни данъци върху движимото и недвижимото имущество, както и някои такси с данъчен привкус (известни още като квази-данъци) като винетните такси и таксата върху битовите отпадъци.