25 поредни месеца инфлация

Последните данни на НСИ показват, че индексът на потребителските цени през декември 2018 г. се покачва с 2,7% спрямо декември 2017 г., като за пръв път стойността е под 3% от юни 2018 г. насам.

Така декември 2018 г. е 25-ият пореден месец на увеличение на цените на годишна база, като основните причини за това са по-високите цени на комуналните услуги - като вода и електроенергия (4,6%) и храните и безалкохолните напитки (2,6%). Тези две потребителски групи са особено важни, защото формират близо 50% от общата оценка на НСИ за промяната на потребителските цени.

Нараства цените и на други видове стоки и услуги, които формират по-малка част от разходите на домакинствата. Такива са алкохолните напитки и тютюневите изделия (3,7%), развлеченията, ресторантите и хотелите (над 4%). По-ниски от миналогодишните са цените само цените на облеклата и обувките (-1,8%). 

Число на фокус
2,7%

Увеличението на потребителските цени през декември 2018 г. в сравнение с декември 2017 г.

Източници