Резултати от матурите по БЕЛ по общини през 2018 г.

Не се наблюдават значителни промени в представянето на общините на зрелостните изпити през 2018 г.

Материалът е от бр. 919 на седмичния бюлетин на ИПИ.

МОН не публикува официално резултатите от зрелостните изпити на ниво община, въпреки че те са един от малкото количествени измерители за постиженията на учениците (и, с някои значителни уговорки, за качеството на предлаганото образование). Порталът за отворени данни обаче съдържа данните за резултатите на ниво училище, което позволява изчисляването на резултатите на общинско ниво от изпита по български език и литература (БЕЛ) за последната година, представени в интерактивната карта по-долу.

Източник: МОН, opendata.government.bg, изчисления на ИПИ. По-тъмният цвят посочва по-висок среден резултат на ДЗИ по БЕЛ за 2018 г.

Изчисляването на средната оценка на зрелостния изпит по български език и литература е на база на средните оценки за отделните училища в нея, претеглени спрямо броя на явилите се ученици в тях. Представяме само данните на матурата по български език и литература, тъй като е задължителна и на нея се явяват всички зрелостници.

През 2018 г. само пет общини са със средна оценка под среден 3,00 спрямо 8 такива общини преди година. Въпреки че няма нито една община със средна оценка над 5,00, то тази година цели 90 са с над 4,00, а 15 – с над 4,50 (от общо 237 общини, където са се провели зрелостни изпити; в останалите няма нито едно училище с поне един явил се ученик).

Данните и тази година потвърждават извода, че по-големите училища в по-големите общини в общия случай постигат по-добри резултати. Изключения правят само общините, в които се явяват много малко ученици, но там резултатите се менят доста повече от година на година. Обратно, най-големите общини – столицата, Пловдив, Варна, Бургас, където са разположени и водещите училища в страната, неизменно се нареждат и сред водещите по среден резултат.

Сравнението спрямо 2017 г. сочи, че повечето общини не изменят значително своя резултат, като само 87 от тях са се представили по-зле спрямо предишната година, при това повечето не са загубили над 10-15 стотни. Много малко са и значителните подобрения обаче, като с над 50 стотни спрямо 2017 г. средната си оценка по БЕЛ са повишили едва 8 общини, но нито една от тях не е с голям брой зрелостници. С други думи общият извод би могъл да бъде единствено, че представянето на зрелостниците на двете последни сесии не се е променило значително, но там, където има промяна, тя е по-често към (малко) по-добро.