Само 5 страни от НАТО спазват изискването за военните разходи

На 22 януари Камарата на представителите на САЩ прие Закон в подкрепа на НАТО, който потвърди дългосрочният ангажимент на страната с алианса. Потвърдено беше обаче и друго – изискването страните-членки на НАТО да заделят годишни разходи за отбрана в размер най-малко 2% от БВП. Това е изискване, което е системно нарушавано от десетилетия от повечето държави.

По последни данни на SIPRI (касаещи 2017 г., поради което Черна Гора не е включена) това правят само 5 членки – САЩ, Гърция, Франция, Турция и Естония. Разходите в България възлизат на 1,5% от БВП, което ни поставя в средата на тази класация. Най-значителен ръст на военните разходи ще трябва да направят страни като Унгария, Чехия, Словения, Белгия и Люксембург. 

За повече информация вижте нашия дългосрочен анализ на военните разходи на страните от НАТО в периода 1993-2016.


Число на фокус
3,15% от БВП
Военните разходи в САЩ. Изискването за НАТО е минимум 2%, като през 2017 г. само 5 от страните членки на алианса го спазват.
Източници