27% от обявите в бюрата по труда през 2018 г. са за минимална заплата

Средната предлагана заплата в бюрата по труда за 2018 г. е 727 лв., като нейният размер варира от 893 лв. в столицата до 561 лв. в Кърджали.

Материалът е подготвен за бр. 920 на седмичния бюлетин на ИПИ.

Прегледът на отворените данни за обявите за свободни работни места на Агенция по заетостта за периода между четвъртото тримесечие на 2017 г. и четвъртото тримесечие на 2018 г. води до някои интересни наблюдения.

Средната предлагана заплата в бюрата по труда за цялата 2018 г. е 727 лв., като нейният размер варира от 893 лв. в столицата до 561 лв. в област Кърджали. Област Кюстендил е другата, в която средното предлагано заплащане е под 600 лв., а в диапазона 600-650 лв. се концентрират повечето от по-слабо развитите области като Видин, Монтана, Силистра и Разград.

Любопитно е, че на второ място по най-висока предлагана заплата се нарежда област Търговище, което е в унисон с добрите данни за местния пазар на труда – областта регистрира рекорден коефициент на заетост през третото тримесечие на 2018 г. Пред 2018 г. за заплати над 900 лв. там са търсени готвачи, металурзи и машиностроители, печатари, заварчици и монтажници.

В условията на бързо нарастваща минимална работна заплата (която вече надхвърля 45% от средната), не е изненадващо, че относителният дял на обявите за работни места с такъв тип заплащане остава значителен. През 2018 г. 27% от разгледаните обяви в бюрата по труда са за минимално заплащане, а едва 6-7% са за заплата, която е близка или над средната за страната. Нещо повече – при тези изчисления са изключени данни за работните места, които всъщност са за по-ниско от минималното заплащане, каквито обяви продължават по някакъв начин да се появяват в базата данни на АЗ.

Сред най-нископлатените професии, за които обаче има търсене в бюрата по труда (обикновено за минимална работна заплата), намираме охранители, машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство, пощальони и куриери, продавачи на пазари, други видове неквалифицирани работници, включително такива в селското стопанство, както и различни видове помощен персонал.

Сред разгледаните свободни работни места най-високо брутно заплащане е било предложено за системен анализатор (4 хил. лв.), но в бюрата по труда през 2018 г. са се търсили и десетки ИКТ специалисти (при средно заплащане за 2254 лв., но с някои позиции достигащи 2900 лв.), оператори в контактни центрове, различни видове техници, инженери и административен персонал – все позиции със средна предлагана заплата над 1500 лв.

Методологическа бележка

Този анализ се базира на уеб приложение, разработено от Инфограф за ИПИ, което прави ежедневни заявки до отворените данни, публикувани от Агенция по заетостта. Информацията се обработва и съхранява в база данни, която позволява разбивки на свободните работни места и предлаганата работна заплата по общини, области и професионални дейности.

Поради някои проблеми с източника на данните, като непълна информация в обявите за продължителността на работното време, размера на предлаганото заплащане и др., представената тук информация не е изчерпателна. Друг проблем са временните прекъсвания на достъпа до базата данни (тя изобщо не е достъпна от 15 декември 2018 г. насам).

Анализът за 2018 г. се базира на обяви, включващи данни за 28 хил. свободни работни места, а общо от стартирането си през лятото на 2017 г. приложението е събрало данни за 53 хил. свободни работни места, за които в базата данни на АЗ е била налична необходимата информация. Макар и не изчерпателна, базата данни дава навременна и достатъчно добра представа за търсенето на труд конкретно през бюрата по труда.