Колко даваме на държавата?


Това е въпрос, който би трябвало да вълнува всеки български гражданин.

Сумата, която ние представяме е условна, тъй като се получава като разделим планираните приходи в Бюджет 2016 г. на броя на населението на страната и след това на брой на дните, часовете, минутите и секундите в рамките на една календарна година. По този начин, за да попълним приходите в бюджета за тази година, ще е нужно всеки жител да отдели по малко над 4 500 лв.

Разбира се, макар всички български граждани (дори децата) да заплащат данъци под една или друга форма, огромната част от приходите в бюджета ще бъдат генерирани от работещите българи. Данъчната тежест върху всеки един от нас е различна и се влияе в голяма степен от неговите икономически и финансови решения, както и от неговите и потребителски навици (включително употребата на акцизни стоки).

Повече информация за данъчната тежест върху българските граждани можете да откриете на страницата на Института за пазарна икономика (ИПИ), които всяка година изчисляват така нареченият „Ден на свобода от правителството“ и предлагат „Алтернативен бюджет с ниски данъци“.

Ако се интересувате от сравнението между ситуацията в България и това в други страни членки на ЕС, можете да посетите и страницата на New Direction – неправителствена организация, която изчислява ефективната данъчна тежест върху европейските данъкоплатци.