Акцизът е косвен (непряк) данък, и представлява наложена от държавата надбавка към цената на дадена стока. За разлика от много други видове данъци, акцизът има силно изявена регулаторна функция, чиито стремеж е да промени поведението на потребителя. Поради тази причина с акцизи се облагат някои стоки, които се считат за вредни за здравето на хората, като тютюневите изделия, енергийните продукти и алкохолните напитки.

Акцизите формират над 14% от общите приходи в Консолидираната фискална програма (КФП) на България през 2015 г.

Сподели термина