Обратно към всички термини

Извадково наблюдение

Наблюдение, при което се използва само част от изследвания обект. Например: ако целта на изследването е да представи общественото мнение преди избори, допитване до всеки един от хората с право на глас (изчерпателно наблюдение) е трудно осъществимо.

В такива случай се прави извадково наблюдение – изследват се групи от общото, които покриват основните му характеристики. В случая с проучването на мнението преди избори е необходимо да се гарантира, че в обособената извадка фигурират представители от всички групи – по пол, възраст, образование, доход и населено място.

Извадковите наблюдения помагат за придобиването на статистически приемливи резултати, които обаче винаги съдържат в себе си елемент на статистическа грешка (извадкова грешка).