Обратно към всички термини

Изчерпателно наблюдение

Пример за изчерпателно наблюдение е националното преброяване. В България то се провежда на всеки 10 години и се опитва да обхване всички граждани на територията на страната (т.е. всички единици от обекта на анализ). Подобни изследвания са сравнително рядко срещани, тъй като са много по-скъпи от извадковите наблюдения, но за сметка на това имат други предимства като по-високата представителност на резултатите.