Квинтилът е тип позиционна средна величина, която разделя реда данни на пет равни части. Например, статистиката на европейско равнище използва квинтилите, за да представи разпределението на доходите сред населението. Разделяйки го на пет равни части, първият квинтил включва тези 20% от населението, които имат най-нисък доход, а последните 20% (или петият квинтил) имат най-висок доход.