Обратно към всички термини

Малки и средни предприятия (МСП)

Малките и средните предприятия (МСП) са фирми, чиито служители не надхвърлят определен брой (най-често 250 служители, но в някои държави границата е 200).

Малките предприятия обикновено са тези с по-малко от 50 служители, а микропредприятията имат най-много 10 или в някои случаи до 5 работници. Финансовите активи също се използват за определяне на размера на предприятията. В България като средно предприятие се определя това, чийто активи не надхвърлят 84 000 000 лева, за малко - 19 500 000, а за микро - 3 900 000 лева.

В Европейския съюз от 1 януари 2005 г. действа определение, което се прилага към всички актове на Общността и програмите за финансиране, както и в областта на държавната помощ, при която на МСП може да бъде предоставена по-голяма национална и регионална помощ в сравнение с позволената за големите предприятия.