Обратно към всички термини

Стандартно отклонение

Нека си представим, че разполагаме с 5 малки панди, различни по размер и искаме да анализираме техните характеристики. След като опишем техния размер, виждаме, че най-малката от тях е дълга 30 см, а най-голямата – 150 см.

Първата стъпка, за да стигнем до стандартното отклонение, е да пресметнем средния размер на пандите:

(30 + 45 + 80 + 100 + 150) / 5 = 81 см

За да открием стандартното отклонение ще трябва да сметнем и вариацията на размерите на пандите. Това ще стане като пресметнем разликата между средната стойност и стойността на панда на квадрат, разделен на броя панди:

((30-81)2 + (45-81)2 +(80-81)2 +(100-81)2 +(150-81)2 ) / 5 = 1804

Стандартното отклонение е просто корен квадратен от вариацията, или √1804 = 42,47.

Защо ни е необходима подобна информация? Тази стойност ни дава информация на разнообразието в размера на пандите. Ниско стандартно отклонение означава, че няма голяма разлика в техния размер, а високо - че между размера на пандите има голяма вариация.

Подобна информация ни е необходима почти всеки път, когато наблюдаваме и искаме да анализираме определено множество.