Обратно към всички термини

Трудово посредничество

Процес, при който специализирана институция (държавно бюро по труда или частна агенция) прави опит да осигури заетост на безработни лица и да осигури труд (кадри) за нуждите на работодателите. За целта се търси съвпадение между предлаганото/изискваното от работодателите и безработните ниво на заплащане, квалификация, работно време и други фактори.