Ниво на заплащане, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки, но не включва осигуровките за сметка на работодателя.

Например: при брутна заплата от 1 000 лв. за работниците от трета категория труд през 2019 г., след приспадането на дължимите данъци и осигуровки за сметка на работника, нетната (чиста) заплата възлиза на 775,98 лв. Крайните разходи за работодателя са 1 190,20 лв., тъй като той е длъжен да внесе част от осигуровките на работника за своя сметка.

Реклама