Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд. Тя се получава след като от брутната заплата се приспаднат дължимите данъци и осигуровки.

Например, при брутна заплата от 1 000 лв. през 2019 г., след приспадането на дължимите данъци и осигуровки за сметка на работника, нетната (чиста) заплата възлиза на 775,98 лв. Разходите за работодателя, обаче са 1 190,20 лв., тъй като по закон той е длъжен да внесе част от осигуровките на работника за своя сметка.

Реклама