Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд. Тя се получава след като от брутната заплата се приспаднат дължимите данъци и осигуровки. Например, при брутна заплата от 1 000 лв. през 2017 г., след приспадането на дължимите данъци и осигуровки за сметка на работника, нетната (чиста) заплата възлиза на 779,94 лв. Разходите за работодателя, обаче са 1 184,60 лв., тъй като по закон той е длъжен да внесе част от осигуровките на работника за своя сметка.

Сподели термина