Обратно към всички термини

Реална цена на труда

Това са крайните разходи, които един работодател трябва да направи, за да наеме даден работник. Те включват както нетната (чиста) заплата за работника, така и разходите за данъци и осигуровки, които работодателят трябва да направи от името на работника.

Например, при брутна заплата от 1000 лв. през 2019 г., след приспадането на дължимите данъци и осигуровки за сметка на работника, нетната (чиста) заплата възлиза на 775,98 лв. Разходите за работодателя, обаче са 1190,20 лв., тъй като по закон той е длъжен да внесе част от осигуровките на работника за своя сметка.