Обратно към всички термини

Сравнение на годишна база

Изследване на динамиката на редове от данни, при което даден период (например второ тримесечие на 2015 г.) се сравнява не с предходния такъв (първо тримесечие на 2015 г.), а със същия период на предходната година (второ тримесечие на 2014 г.). Обикновенно това се прави с цел избягването на сезонни тенденции. Например, за да разберем дали броят на реализираните нощувки от туристи през летния сезон се покачва или спада, трябва да направим сравнение на годишна база.