Обратно към всички термини

Сравнение на годишна база

Изследване на динамиката на редове от данни, при което даден период (например второ тримесечие на 2015 г.) се сравнява не с предходния такъв (първо тримесечие на 2015 г.), а със същия период на предходната година (второ тримесечие на 2014 г.). Обикновенно това се прави с цел избягването на сезонни тенденции. Например, за да разберем дали броят на реализираните нощувки от туристи през летния сезон се покачва или спада, трябва да направим сравнение на годишна база.

Сподели термина