Обратно към всички термини

Минимална работна заплата

Минималната работна заплата (МРЗ) показва най-ниското според закона ниво на брутно заплащане за 8-часов работен ден. Определя се от Министерски съвет, след задължителни консултации със социалните партньори (представителни организации на работодателите и работниците). В момента МРЗ в България е 510 лв. (бруто).

Сподели термина