Обратно към всички термини

Минимална работна заплата

Минималната работна заплата (МРЗ) показва най-ниското според закона ниво на брутно заплащане за 8-часов работен ден. Определя се от Министерски съвет, след задължителни консултации със социалните партньори (представителни организации на работодателите и работниците). В момента МРЗ в България е 560 лв. (бруто).

Наемането на работник на МРЗ струва на работодателя 666.51 лв., тъй като той трябва да внесе за своя сметка част от осигуровките му. След това от брутната заплата се приспадат осигуровките, които са за сметка на работника, както и данъка върху доходите. Така чистата (нетна) заплата всъщност възлиза на 434.55 лв.