Разликата между лихвите, които банките предплагат по своите депозити, и лихвите, които банките предлагат по своите кредити. Печалбата, която се реализира в следствие от тази разлика се нарича нетен лихвен доход.