Обратно към всички термини

Нетен лихвен доход

Печалбата, която банките реализират в следствие на разликата между лихвите, които предплагат по своите депозити, и лихвите, които предлагат по своите кредити.