Експозицията показва потенциалните загуби на даден кредитор като следствие от обявяването на неплатежоспособност (фалит) от даден длъжник. Това може да важи както за частни кредитори/длъжници, така и за цели държави/групи от държави. Например: през м. юли 2015 г. общата директна експозиция на страните от еврозоната към Гърция възлиза на над 300 млрд. евро, което се равнява на 3,3% от брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната.