Обратно към всички термини

Специализирано предприятие

Предприятие, в което 30% (50% до 2010 г.) от списъчния състав се състои от хора с увреждания. Регистърът на специализираните предприятия в България се води и поддържа от Агенцията за хората с увреждания (АХУ).