Обратно към всички термини

Разходо-покривна пенсионна система

При този тип системи разходите за пенсии се покриват от текущите (месечни) вноски на работещите в момента граждани. В много случаи (както е в България) тези приходи се оказват недостатъчни за покриването на разходите за пенсии, поради което се налага държавният бюджет да "съфинансира" изплащането на пенсии, чрез пренасочването на данъчни постъпления от други източници (например ДДС или акцизи).