Обратно към всички термини

Коефициент на демографско заместване

Коефициентът на демографско заместване показва какво е съотношението между лицата, които влизат в трудоспособна възраст (тези на възраст 15-19 години) и лицата, които излизат от нея (60-64 г.). Измерва се в проценти и се получава като разделим броя на 15-19 годишните на броя на 60-64 годишните и умножим резултата по сто. Коефициент над 100% показва, че всеки 100 души, които излизат от трудоспособна възраст, биват заместени от над 100 млади хора.

В България коефициентът за последно е по-висок от 100% през 2006 г., а стойността му през 2014 г. е под 62%. Това означава, че за всеки 100 души, на които предстои да напуснат работната сила, в страната има по-малко от 62 души, на които предстои да се включат в нея.