Това са лица, чиито доход е под линията на бедността, въпреки че работят. Обикновено това са хора с основно или по-ниско образование. Голяма значение за това дали един работещ е беден или не играе структурата на неговото домакинство. Ако то се състои от по-голям брой безработни или неактивни лица (включително деца) е възможно човек да бъде беден дори ако получава относително добро заплащане. Причината е, че това дали човек работи или не е лична характеристика, а това дали е беден или не е характеристика на домакинството.